Roosisaare Surfiklubi

Varustuse renditingimused

Varustuse rendile andja (rentija):
Roosisaare Tulevik MTÜ
Reg kood: 80331521
Martini talu, Roosisaare küla,
65534 Võru vald, Võrumaa

 

Varustuse rendile võtja (rentnik):
Nimi:
Isikukood:
Telefon:
E-Mail:
Aadress:
Dokumendi nr.

Varustuse rentimise algus:

Varustuse rentimise lõpp:

Varustus:  purjelaud  /  taglas  /  kalipso  /  sussid  /  kapuuts  /  ohutusvest  /  SUP laud  /  aer  /  veekindel kott

Rentniku kohustused

 • Rentnik peab olema vähemalt 18.a. vana. Alla 18. a. vanustele renditakse varustust ainult vanema juuresolekul.
 • Purjelaua varustuse rendi korral on Rentnik läbinud purjelauasõidu algkursuse või on kogenud surfaja. Rentnik valdab vajalikke oskusi varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke ohutusvahendeid.
 • Varustus tuleb tagastada renditingimuses näidatud tähtajaks. Juhul, kui Rentnik tagastab varustuse eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud tundide eest.
 • Kasutama varustust heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta.
 • Koheselt teavitama Rentijat, kui renditud varustus osutub mittekorrasolevaks.
 • Koheselt teavitama Rentijat, kui varustus läheb kaotsi, kahjustub, varastatakse või hävineb.
 • Varustuse kadumisel, varguse korral või hävinemisel on Rentniku kohustatud hüvitama Rentijale antud varustuse turuhinnas.
 • Varustuse kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale varustuse remondikulud.
 • Mitte anda Varustust kolmandate osapoolte käsutusse.
 • Mitte teostada iseseisvalt või tellida teistelt isikutelt varustuseremonti.

Rentija kohustused

 • Koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud varustus on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud varustuse väärtuse tunduv vähenemine,
 • Loobuda renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud varustus oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

Renditasu

 • Makstakse Rentijale enne varustuse üleandmist Rentnikule
 • Purjelaua varustuse 3 tunnine rent Vagula järvel 30€, purjelaua varustuse ööpäeva rent 60€. SUP varustuse kuni 3 tunnine rent ühele 20€, ööpäeva rent 40€. SUP varustue kuni 3 tunnine rent kahele 35€, SUP varustuse ööpäeva rent kahele 70€.